ADHD to inaczej zespół nadpobudliwosci psychoruchowej. Jest to ogólne określenie zaburzeń przez, które najczęściej zostają dotknięte małe dzieci oraz nastolatki.

ADHD u dzieci

ADHD to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne mające negatywny wpływ na utrzymanie koncentracji oraz powodujące nadpopudliwość ruchową i impulsywność. Pierwsze oznaki ADHD można rozpoznać nawet przed ukończeniem 5 roku życia, tak więc bardzo wcześnie. Warto wspomnieć, iż więcej zdiagnozowanych przypadków tego schorzenia występuje u płci męskiej, jednak manifestuje się ono zazwyczaj inaczej niż u płci żeńskiej. Chłopcy częściej bywają nadpobudliwi oraz wykazują oznaki hiperaktywności, natomiast dziewczynki wykazują jedynie zaburzenia koncentracji co sprawia, że niejednokrotnie ich choroba została błędnie zdiagnozowana. 

Warto wspomnieć, że odsetek dzieci w wieku wczesno szkolnym, u których stwierdzono ADHD wynosi około 4-8% oraz maleje mniej więcej o połowę w miarę wzrostu średniej wieku. W niektórych przypadkach pewne symptomy mogą się zachować nawet po osiągnięciu wieku dorosłego. 

Objawy 

ADHD objawia się głównie:

 • Nadpopudliwością ruchową – dziecko będące dotknięte przez owe zaburzenie odczuwa potrzebę pozostania w ciągłym ruchu. W momencie, w którym zostaje mu nakazane siedzieć lub stać w miejscu zaczyna się szybko wiercić, wykazując oznaki potrzeby ruchu. 
 • Duża porywczość – dzieci z ADHD są wyjątkowo porywcze. Szybko się niecierpliwią, swoje emocje i myśli wyrażają pod wpływem impulsu. Ponad to są skłonne do podejmowania ryzykownych działań. 
 • Zaburzenie koncentracji – dziecko bardzo często wydaje się nieobecne, nie słucha co ktoś do niego mówi. Bardzo często gubi różne przedmioty. Dodatkowo mają większe skłonności do prokrastynacji. 

Przyczyny ADHD

Ze względu na złożoność ADHD może mieć różne przyczyny występowania. Do niektórych z nich zaliczają się:

 • predyspozycje genetyczne,
 • wszelkie urazy doznane w trakcie ciąży,
 • niewielka waga tuż po urodzeniu,
 • niedotlenienie dziecka podczas porodu i inne urazy okołoporodowe.

Ponad to, mogą mieć na to wpływ inne kwestie oraz zachowania, które już podczas okresu ciąży mogły oddziaływać negatywnie na płód. Są to na przykład:

 • palenie papierosów podczas okresu ciąży,
 • picie alkoholu przez kobietę w ciąży,
 • zażywanie substancji psychoaktywnych podczas okresu ciąży,
 • ekspozycja na pestycydy, zatrucia metalami ciężkimi.

Powszechne jest również stwierdzenie iż zaniedbania w sprawach wychowawczych mogą być przyczyną powstania ADHD u dziecka. Nie jest do jednak do końca prawda, błędy wychowawcze mogą mieć bowiem jedynie pośredni wpływ na dziecko, które już posiada predyspozycje do posiadania ADHD. Do takich zachowań można zaliczyć przemoc wobec dziecka lub też zaniedbanie. 

Do czego prowadzi ADHD? 

Jak wiele innych zaburzeń, ADHD może skutkować wieloma problemami zdrowotnymi. Takie dziecko zostaje zazwyczaj odtrącone przez swoich rówieśników oraz wykluczone ze społeczności klasowej lub też szkolnej. Ponad to jest ono skazane na dużo słabsze wyniki w nauce ze względu na jego brak predyspozycji do zapamiętywania i skupienia się na nauce. Te czynniki mogą negatywnie odbić się na zdrowiu psychicznym, powodując przykładowo obniżenie własnej wartości.

Z kolei u osób dorosłych ADHD może zwiększać szanse na popadnięcie w nałóg taki jak alkoholizm lub uzależnienie od papierosów. Ponad to stwarza predyspozycje do posiadania depresji oraz nieraz prowadzi do prób samobójczych.

ADHD to bardzo poważne zagadnienie, wymagające bliższego przyjrzenia się osobom cierpiącym na to zaburzenie. Jednak nawet bez szczególnej wiedzy o nich powinniśmy starać się w miarę możliwości ich wspierać oraz okazać zrozumienie.