Partnerem portalu jest laboratorium Blumed świadczące usługi związane z badaniami genetycznymi oraz chorobami odkleszczowymi w tym badaniem kleszcza i innym badaniom służącym zapobieganiu boreliozie.

Wychowanie dziecka to ważne zadanie. Czas ten jest przepełniony pięknymi chwilami, ale także wieloma trudnymi wyzwaniami. Prawidłowe wychowanie to zadbanie o zaspokojenie wszystkich potrzeb małego człowieka. Zdrowie fizyczne jest bardzo ważne, ale nie można zapominać również o zdrowiu psychicznym. Najważniejsze informacje na ten temat znajdziesz w kolejnych akapitach niniejszego artykułu.
Etapy rozwoju psychiki dziecka od niemowlaka do przedszkolaka
Okres niemowlęcy to czas coraz bardziej intensywnego poznawania świata. Dziecko styka się z coraz większą ilością bodźców i uczy się na nie reagować. W tym czasie dojrzewa układ nerwowy dziecka. Maluch rozwija pamięć, zdolności motoryczne oraz poznawcze, ważna jest także koordynacja wzrokowo - ruchowa. Po ukończeniu 6 miesiąca życia, maluch zaczyna zauważać, iż nie stanowi jedności ze swoją mamą, a jest odrębnym człowiekiem. Jest to bardzo ważny czas w procesie rozwoju psychiki dziecka. To między innymi dlatego maluch w tym czasie zaczyna być bardziej zainteresowany innymi ludźmi i otaczającym światem. To dobry czas na wspieranie rozwoju ruchowego dziecka.

Okres wczesnego dzieciństwa przypada na wiek 2 - 3 lat. To lata bardzo intensywne, w których dziecko coraz aktywniej i odważniej poznaje otoczenie. W tym okresie rodzice powinni szczególnie zwrócić uwagę na to, co robi ich dziecko. Maluch jest ciekawy świata i może znaleźć się w sytuacji, która jest zagrożeniem. To właśnie w tym okresie rodzice powinni tłumaczyć dziecku wszystko to, co najważniejsze. Mowa tutaj o oczekiwaniach, konsekwencjach zachowania, niebezpieczeństwach. Charakterystyczne w tym czasie jest pojawianie się konfliktu między tym co mówi rodzic, a tendencją dziecka. Dorośli w tym czasie muszą uzbroić się w cierpliwość i stosować stanowcze, ale spokojne i stonowane tłumaczenia.
zdrowie psychiczne dziecka
Wiek przedszkolny to kolejny ważny etap. Dziecko jest już w stanie częściej zapanować nad swoimi emocjami, uczy się współpracy i angażuje w zabawę z rówieśnikami. Pamięć stale się rozwija, a maluch potrafi zapamiętać to, co uważa za istotne. W tym czasie rodzice powinni zachęcać dziecko do kontaktów z rówieśnikami, ale wciąż czuwać nad jego bezpieczeństwem. Maluch bowiem wciąż jest bardzo spontaniczny, co nie zawsze przynosi bezpieczne pomysły na spędzanie czasu.

Co wpływa na prawidłowy rozwój psychiczny dziecka

Warto pamiętać o tym, iż dom rodzinny to podstawowe i najważniejsze środowisko wychowawcze dziecka. Wszystko to, czego maluch nauczy się od swoich opiekunów, wpływa na jego zachowanie i ma konsekwencje w przyszłości. Wychowanie powinno odbywać się w przyjaznej atmosferze, pełnej miłości, zrozumienia i akceptacji. Dziecko powinno wiedzieć, że rodzice kochają je niezależnie od tego, jakie jest. Najskuteczniejsze w wychowaniu jest konsekwentne tłumaczenie i odpowiadanie na pytania malucha. Chociaż dla rodziców może być to męczące, dziecko nie może czuć się odtrącone czy ignorowane. Sposób wychowania i wzorce prezentowane przez rodziców, najbardziej wpływają na rozwój psychiczny dziecka. Aby zadbać o ten czas, należy więc traktować dziecko poważnie i okazywać mu akceptację, miłość oraz zrozumienie. Wspólne spędzanie czasu jest bardzo ważne. Pamiętaj, że stosowanie kar cielesnych wpływa niekorzystnie na rozwój dziecka, jest to zachowanie niedopuszczalne, którego nie akceptuje polskie prawo.

Zdrowie psychiczne a zdrowie fizyczne dziecka

Prawidłowe wychowanie to zadbanie o rozwój psychiczny, ale także fizyczny dziecka. Jeśli potrzeby związane z rozwojem psychicznym są niezaspokojone, dziecko nie będzie rozwijało się prawidłowo fizycznie. Warto więc zadbać o to, aby psychika dziecka mogła rozwijać się bez przeszkód. Przyjazne środowisko wychowawcze ma tutaj kluczowe znaczenie. Dziecko, które dorasta w poczuciu miłości, bezpieczeństwa i bezwarunkowej akceptacji, może cieszyć się zdrowiem zarówno psychicznym jak i fizycznym. Warto wspierać pozytywne nawyki swojej pociechy i dawać jej dobry przykład. Pamiętaj, że Twoje dziecko czujnie obserwuje Wasze zachowania i mniej lub bardziej świadomie je powiela.

Potrzebujesz pomocy?